Neke atu i te 700 tau ki muri, i uu atu te Waka o Tainui ki toona takotoranga whakamutunga i Kaawhia Moana, i te taha o te Pohutukawa rongonui e kiiia nei ko Tangi Te Korowhiti. I Kawea e Tainui o maatou tuupuna heke, aa, ko ngaa uri whakaheke i noho mai i te rohe o Tainui waka. I aua waa ka puta i aua uri whakaheke raa ngaa iwi Waikato, o Pare Hauraki, o Maniapoto me Raukawa.

More than 700 years ago the Tainui canoe moored at its final destination on the Kaawhia coast, by the famous Pohutukawa known as Tangi Te Korowhiti. Tainui Waka carried our voyaging tuupuna whose descendants settled the lands of the Tainui Waka rohe. Over time those same uri whakaheke begat the tribes of Waikato, Hauraki, Maniapoto and Raukawa.

Ko Mookau ki runga
Mookau is above

Ko Taamaki ki raro
Taamaki is below

Ko Mangatoatoa ki waenganui.
Mangatoatoa is between.

Pare Hauraki, Pare Waikato
The boundaries of Hauraki, the boundaries of Waikato

Te Kaokaoroa-o-Paatetere.
To the place called ‘the long armpit of Paatetere’.

Copy from the Waikato Tainui website.

Ko te kaupapa Maaori i konei he mea aronui, ki te whaanau, he mea taketake i te whaanau. Ko te Reo Maaori me oona tikanga, tatuu atu raa ki te kapa haka kei reira katoa, aa, ka whanake mai teetehi rongo whakahii me te wairua motuhake o te tauira i raro i ngaa manaakitanga too maatou Amokura (whakaihuwaka Maaori) me toona kaunihera Mana Waahine.

Kaupapa Maaori at Dio is whaanau-based and whaanau-focused. Inclusive of Te Reo Maaori me ona tiikanga and kapa haka, students gain a sense of pride and belonging under the leadership of our Amokura (Maaori Student Leader) and her Mana Waahine Council.

Ka tiimata mai te tau kura ki te poowhiri a te kura ki ngaa tauira hou me ngaa kaimahi hou, maa te kapa haka teeraa e aarahi. Ka whai atu ko te Kapu Tii a Tau, he kaupapa whakawhanaungatanga mo ngaa whaanau hou me ngaa whanaau o naeanei. 

Our school year starts with the whole school poowhiri led by our kapa haka group to welcome new staff and students. This is followed by the annual Cuppa at the Kura evening for new and existing whaanau to meet and greet.    

I te tiimatanga mai o te waahanga tuarua, ka haere atu ngaa tau 11 ki te marae o Tuurangawaewae i Ngaaruawaahia ki reira noho ai. Koia tonu te kaainga o teetehi o oo matou kootiro rongonui o mua, Te Arikinui, Te Atairangikaahu. Ko te whaainga nui o teenei noho whakawairua nei he aawhina i ngaa tauira Kia maarama ai raatou ki te Kaupapa Maaori i raro i a Tainui me toona Tainuitanga, me te aha, ki whai wheako hoki i puutake tonu o te Kiingitanga. 

At the beginning of term two, all Year 11 students attend camp at Tuurangawaewae Marae in Ngaaruawaahia, home to one of our most famous Old Girls, the late Maaori Queen and the longest-serving leader of the Kīngitanga, Te Arikinui, Dame Te Atairangikaahu. This very spiritual camp aims to help students understand more about Kaupapa Maaori, which is underpinned by Tainuitanga, and experienced in the very heart of the Kīngitanga.

I te waahanga tuatoru, ka whakanui maatou i te wiki o Te Reo Maaori. Waihoki ka tuu te tina Whaanau a tau hei whakaatu atu i ngaa ekenga katoa o ngaa tauira i roto i te tau, ko te whanaungatanga te ariaa matua o teenei hui.


In term three, we celebrate Maaori Language Week, and our annual Whaanau Dinner showcases students' achievements and successes of the year in the concept of whanaungatanga.