More than 700 years ago the Tainui canoe moored at its final destination on the Kaawhia coast, by the famous Pohutukawa known as Tangi Te Korowhiti. Tainui Waka carried our voyaging tuupuna whose descendants settled the lands of the Tainui Waka rohe. Over time those same uri whakaheke begat the tribes of Waikato, Hauraki, Maniapoto and Raukawa.

Ko Mookau ki rungaMookau is above
Ko Taamaki ki raroTaamaki is below
Ko Mangatoatoa ki waenganui.Mangatoatoa is between.
Pare Hauraki, Pare WaikatoThe boundaries of Hauraki, the boundaries of Waikato
Te Kaokaoroa-o-Paatetere.To the place called ‘the long armpit of Paatetere’.


Copy from the Waikato Tainui website.

Kaupapa Maaori at Dio is whaanau-based and whaanau-focused. Inclusive of Te Reo Maaori me ona tiikanga and kapa haka, students gain a sense of pride and belonging under the leadership of our Amokura (Maaori Student Leader) and her Mana Waahine Council.

Our school year starts with the whole school poowhiri led by our kapa haka group to welcome new staff and students. This is followed by the annual Cuppa at the Kura evening for new and existing whaanau to meet and greet.    

At the beginning of term two, all Year 11 students attend camp at Tuurangawaewae Marae in Ngaaruawaahia, home to one of our most famous Old Girls, the late Maaori Queen and the longest-serving leader of the Kīngitanga, Te Arikinui, Dame Te Atairangikaahu. This very spiritual camp aims to help students understand more about Kaupapa Maaori, which is underpinned by Tainuitanga, and experienced in the very heart of the Kīngitanga.

In term three, we celebrate Maaori Language Week, and our annual Whaanau Dinner showcases students' achievements and successes of the year in the concept of whanaungatanga.